2 MINUTEN LEESTIJD

Gent heeft veel te bieden, niet in het minst zijn stedelingen. Wouter Bouvijn is een perfect voorbeeld hiervan. We spreken af bij zijn thuis, waar zijn rustige, heldere aura samensmelt met een kleurrijke omgeving.

Dit wilt niet zeggen dat zijn oeuvre van dezelfde, lichte strekking is. Producties als ‘Red Light’, ‘De Twaalf’ en ‘Tweesprong’ verraden een intens en berekende geest aan het werk.

Voorbereiden betekent ruimte maken voor mijn buikgevoel als regisseur. “Ik ben goed voorbereid voor het filmen. Maar, van zodra de cameras beginnen draaien, laat ik mijn instinct de vrije loop.” Vertelt Wouter, “Het is de voorbereiding die me op het juiste pad houdt.”

“Het komt neer op visualiseren”, vervolgt Bouvijn. “ en de magie vindt plaats tussen ‘actie’ en ‘cut’. Wanneer de camera’s draaien. Het maakt niet uit hoe voorbereid je bent of hoe visueel gedetailleerd het was in je verbeelding.”

“Ik zou mijn stijl beschrijven alscomfy classy. Een stijl die ik ook op de set uitdraag.”

Voorbereiden is ruimte maken voor zijn buikgevoel als regisseur. "Voor de opnames ben ik extreem voorbereid. Maar zodra de camera's draaien, laat ikmijn instinct het overnemen." Wouter vervolgt: "Het isde minutieuzevoorbereiding die me op koers houdt."Getuige van deze modus operandi is zijn garderobe, geselecteerd met een doel voor ogen."Ik zou mijn stijl omschrijven als comfy-classy. Een stijl die ik aanhoud terwijl ik op de set sta."Bouvijnstelt; "Op de set gaat het om het verhaal. Iedereen heeft een rol te spelen, een rol die weer in dienst staat van de personages. Op de set,mag ik niet opvallen. Datverandert tijdens de première, als ik gekleed over de rode loper loop."Woutergeniet ervanzijn pak aan te trekken voor deze gelegenheden, watCafé Costumealleen maar kan applaudisseren. "Voor een feestje mag je best opvallen. Maar net als in de filmwereld zijn details belangrijk." Hij vertelt over zijn ervaring bij het maken van zijn pak: "Elk onderdeel van het pak heeft een specifiekeffect, van knoop tot kraagvilt. Het dragen van een maatpak is een ongekende ervaring."Met alles watWouterBouvijnheeft uitgebracht, heeft hijregelmatig pakken moetendragen. "Sinds'De Twaalf' Ik ben bezig gebleven.Na'1985' ben ikvan planwat tijd te nemen om te hergroeperen, te lezen enverder te schrijven aan mijn eerste speelfilm."Voor Wouter dient lezendienen alsontspanning evenzeer als dat hethelpt bijhet vinden van waarschijnlijke nieuwe projecten."