RENDEZVOUS

Antwerpen

Emiel Banningstraat 112000 Antwerpentel +32 3 257 30 02ant@cafecostume.com

Gent

hoogpoort 43-459000 ghenttel +32 9 225 63 23gent@cafecostume.com

Brugge

Ezelstraat 108000 Bruggetel +32 50 66 11 98brugge@cafecostume.com

Brussel

Léon Lepagestraat 241000 Brusseltel +32 2 513 54 44bru@cafecostume.com

Kortrijk

Leiestraat 208500 Kortrijktel +32 56 49 69 29kortrijk@cafecostume.com

Elsene

Albert Leemansplein 111050 Elsenetel +32 2 644 21 06ixelles@cafecostume.com